«
ดู
ซ่อน
Loading

100 ผลลัพธ์ ใช้เวลา (0.29 วินาที)

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

[พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563] (วันที่นำเข้า 14 Jul 2020)

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 25...

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545

[พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545] (วันที่นำเข้า 14 Jul 2020)

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2545

เป็นปีที่ 57 ในรัชกาลปัจจุบัน


พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541

[พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541] (วันที่นำเข้า 14 Jul 2020)

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

เงินคงคลัง

พ.ศ. 2491


ในพระปรมาภิไธยสมเด็จ...

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2495 (ฉบับที่ 2)

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

เงินคงคลัง (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2495


ภูมิพลอด...

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2509 (ฉบับที่ 3)

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

เงินคงคลัง (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2509


ภูมิพลอด...

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 4)

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

เงินคงคลัง (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2534


ภูมิพลอด...

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 5)

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

เงินคงคลัง (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2561


สมเด็จพร...

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 (Update ณ วันที่ 23/12/2495)

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

เงินคงคลัง

พ.ศ. 2491


ในพระปรมาภิไธยสมเด็จ...

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 (Update ณ วันที่ 20/07/2509)

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

เงินคงคลัง

พ.ศ. 2491


ในพระปรมาภิไธยสมเด็จ...

 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • การแสดงต่อหน้า:
Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-265-8050
Email: pdmomail@pdmo.go.th