«
ดู
ซ่อน
Loading

100 ผลลัพธ์ ใช้เวลา (0.79 วินาที)

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 (Update ณ วันที่ 27/09/2534)

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

เงินคงคลัง

พ.ศ. 2491


ในพระปรมาภิไธยสมเด็จ...

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 (ฉบับประมวล)

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

เงินคงคลัง

พ.ศ. 2491

 

ในพระปรมาภิไธยส...

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับประมวล)

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ

พ.ศ. 2561

สมเด็จพระเจ...

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 2)

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2503

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2511 (ฉบับที่ 3)

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2511

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2517 (ฉบับที่ 4)

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2517

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 5)

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 6)

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 6)

พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ

พ.ศ. 2502

ภูมิพลอดุลย...

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (Update ณ วันที่ 25/10/2503)

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ

พ.ศ. 2502

ภูมิพลอดุลย...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • การแสดงต่อหน้า:
Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-265-8050
Email: pdmomail@pdmo.go.th